Co grozi za składanie fałszywych zeznań przed sądem?
Prawo cywilne

Co grozi za składanie fałszywych zeznań przed sądem?

Składanie fałszywych zeznań przed sądem to poważne przestępstwo. Świadek na sprawie powinien zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ za składanie fałszywych zeznań można nawet trafić do więzienia. Świadek co prawda niekoniecznie musi odpowiadać na wszystkie pytania, np. nie musi odpowiadać na takie pytania, które mogą narazić jego bliskich lub jego samego na szkodę. W pozostałych przypadkach musi jednak mówić prawdę, ponieważ zeznaje pod przysięgą. Sąd w pierwszej kolejności za odmowę składania zeznań może zasądzić karę grzywny, zwykle jest ona dość pokaźna, aby świadek miał nauczkę na przyszłość, że nieuzasadniona odmowa składania zeznań jest surowo karana przed sądem.

Problemy pojawiają się wtedy, gdy świadek pod przysięgą rozpocznie zeznawać, a w trakcie zeznań, jak się później okaże będzie on mówił nieprawdę. Krzywoprzysięstwo to przestępstwo, które jest wymierzone przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Regulowane jest  przez Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wiele będzie zależało od tego, jaki rodzaj ma prowadzona sprawa, czy tyczy się to poważnego przestępstwa i jakimi motywami kierował się świadek podczas składania fałszywych zeznań, mógł np. obawiać się o życie własne lub kogoś z rodziny, bo był zastraszany. Jeśli jednak zeznania świadka, nawet wtedy gdy okażą się one fałszywe, nie mają żadnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, można wtedy uchylić się od odpowiedzialności karnej za swoje niewłaściwe postępowanie. To samo tyczy się zmiany zeznań, ale taka zmiana musi nastąpić przed ogłoszeniem nieprawomocnego wyroku w badanej przed sądem sprawie.

Odmówić zeznań mogą:

  • małżonkowie stron
  • zastępni/wstępni
  • rodzeństwo
  • osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia
  • powinowaci w tej samej linii lub stopniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 5 =