Czy można odwołać się od wyroku?
Prawo karne

Czy można odwołać się od wyroku?

Istnieją różne przesłanki, które mówią o tym, iż można odwołać się od wyroku sądowego. Jeśli sąd pierwszej instancji zdaniem jednej ze stron podjął niewłaściwą decyzję, można się od niej odwołać. Oczywiście należy to zrobić w wyznaczonym terminie, ale może to zrobić zarówno osoba oskarżona, jak i pokrzywdzona.

Oskarżony decyduje się na taki krok, wtedy kiedy jego zdaniem kara jest dla niego zbyt surowa i nie było żadnych podstaw do jej wymierzenia.

Pokrzywdzony z kolei najczęściej odwołuje się od wyroku sądu pierwszej instancji, gdy sprawa zostaje warunkowo umorzona, a taka osoba nie może pogodzić się z takim obrotem spraw.

Termin wniesienia apelacji w obu przypadkach wynosi 14 dni, po tym terminie wyrok się uprawomocnia i nie może z nim nic zrobić, wchodzi on w życie.

Ważne jest to, że odwołać od wyroku można się w części, a więc niekoniecznie trzeba odwoływać się od całościowego wyroku. Można np. odwołać się od tego, na ile lat skazany na karę pozbawienia wolności został oskarżony. Jeśli pokrzywdzony uważa, że kara powinna być wyższa, to może się od takiego wyroku odwołać w ciągu 14 dni mimo tego, że oskarżony został uznany za winnego zarzucanego mu czynu.

Oczywiście podczas składania apelacji trzeba też złożyć prawidłowe uzasadnianie swojego zdania, dlatego też najlepiej odwoływać się od wyroku z pomocą doświadczonego prawnika, który dobrze wie jak taką apelację się tworzy, aby była ona pozytywnie rozpatrzona przez sąd.

Apelację trzeba złożyć bezpośrednio przez stronę w biurze podawczym sądu. Jeśli oddamy pismo w polskiej placówce pocztowej, to jest to równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

W przypadku, gdy apelacja zawiera braki, które uniemożliwiają jej nadanie prawidłowego biegu sprawy, to sędzia wyda zarządzenie, które zobowiązuje daną stronę do ich uzupełnienia w określonym przez niego czasie. Wtedy sprawa zostaje rozpatrywana przed sądem drugiej instancji i cała sprawa toczy się na nowo, od początku. Jeśli strona tego nie dokona, apelacje zostanie odrzucona przez sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 5 =