Jak odebrać prawa rodzicielskie rodzicom?
Prawo rodzinne

Jak odebrać prawa rodzicielskie rodzicom?

Władza rodzicielska w pewnych sytuacjach może zostać ograniczona bądź nawet zabrana. Kodeks rodzinny oraz opiekuńczy takowe zdarzenia przewiduje. Chociażby w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, wówczas sąd może przekazać wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy czym ogranicza obowiązki i prawa drugiego. Owe ograniczenie musi być sprecyzowane – dokładne określenie rodzaju uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców.

W sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka składa się wniosek o odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich. W tymże piśmie należy poinformować, w jaki sposób rodzic nie wywiązuje się ze swych obowiązków, chociażby kiedy nie łoży na utrzymanie swojego dziecka. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa (jeśli istnieje) oraz inne wymagane dokumenty, między innymi zaświadczenia lekarskie. Należy pamiętać, iż obecnie w Polsce nie ma możliwości wspólnego opiekowania się dzieckiem po rozwodzie.

Obecne przepisy dają możliwość odebrania praw rodzicielskich oraz ich ograniczenie. Niekiedy zdarzają się takie sytuacje, w których to oboje rodziców pozbawia się władzy rodzicielskiej. Decyzja może zapaść na wniosek na przykład prokuratury, kuratora sądowego, ośrodka pomocy społecznej. Wtedy też decyzja o tym, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem przypada sądowi. Niekoniecznie musi ono trafić do domu dziecka, może chociażby znaleźć się pod opieką dziadków, wujostwa, starszego rodzeństwa.

Przypadki kiedy odbiera się władzę rodzicielską to m.in.:

  • trwałe przeszkody takie jak nieuleczalna choroba psychiczna
  • gdy rodzic nie ma styczności z dzieckiem (zaginięcie rodzica, wyjazd za granicę, itp.)
  • zmuszanie nieletniego do pracy narażającej jego zdrowie
  • prowadzenie niemoralnego trybu życia
  • skłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa
  • porzucenie lub głodzenie dziecka
  • niewywiązywanie się z obowiązku płacenia alimentów.

Pozbawienie praw rodzicielskiej nie zawsze dotyczy wszystkich dzieci. Może dotyczyć tylko tego, względem którego dochodzi do wyżej wymienionych czynów.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że odebranie praw rodzicielskich może zostać cofnięte, jeśli ustaną przyczyny ich pozbawienia.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest rozpatrywane w postępowaniu nieprocesowym. Wszczęte może zostać na wniosek jednego z rodziców lub z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sześć − 5 =