Kiedy można zwolnić kobietę w ciąży?
Prawo pracy

Kiedy można zwolnić kobietę w ciąży?

Poruszany problem jest regulowany przez obowiązujący w Polsce Kodeks Pracy. Zgodnie z jego artykułem 177 pracodawca nie może dokonać zwolnienia pracownika w czasie, kiedy ten jest w ciąży.

Istnieją jednak określone również w tej ustawie wyjątki od tej zasady.

Przede wszystkich w okresie ciąży pracodawca może zwolnić swojego pracownika pod kilkoma warunkami:

  • Jeżeli ten naruszył w ciężki sposób swoje obowiązki pracownicze;
  • Ponadto jeżeli taki pracownik w tym czasie popełnił przestępstwo, które jest oczywiste i jednoznacznie wskazuje na niego jako sprawcę, przy zachowaniu zasady, że to przestępstwo uniemożliwia kontynuowanie umowy o pracę na zajmowanym stanowisku.
  • Trzecim wyjątkiem jest utrata przez pracownika – ale wyłącznie z jego winy! – uprawnień, które miał obowiązek posiadać w celu zajmowania swojego stanowiska pracy.

Tylko wymienione powyżej przypadki uprawniają pracodawcę do wypowiedzenie umowy o pracę z kobietą, która jest w ciąży. Nie istnieją od tego żadne inne wyjątki, dlatego też przy rozpatrywaniu takich sytuacji w firmie, należy najpierw bardzo dobrze zapoznać się z obowiązującym prawem. W żaden sposób nie da się inaczej uzasadnić zwolnienia jak tylko powołując się na obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. W przypadku nieposzanowania takich zasad, bardzo łatwo można popaść w kłopoty z prawem.

Jedynymi odstępstwami od tego jest:

  • gdy kobieta jest zatrudniona na okres próbny krótszy niż miesiąc
  • gdy jest zatrudniona na zastępstwie
  • gdy zakład pracy upadł lub jest likwidowany.

W tych przypadkach prawo nie chroni kobiet i pracodawca nie musi przedłużać im umów. Sprawy te dotyczą również kobiet będących na urlopach macierzyńskich.

Trochę odmienna sytuacja odnosi się do zwolnień grupowych, jednakże jest to odmienna sytuacja prawna, którą regulują również inne przepisy. Odnośnie problemu zwolnienia kobiety w ciąży, wiążące są przepisy Kodeksu Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × dwa =