Kiedy przestępstwo a kiedy wykroczenie?
Prawo karne

Kiedy przestępstwo a kiedy wykroczenie?

Bardzo często w przestrzeni publicznej popełnia się błąd w nazewnictwie czynów zabronionych. Przyjrzyjmy się dwóm kategoriom prawnym – instytucjom -, które bezpośrednio dotykają nas samych, oznaczają coś zupełnie różnego, a bywają stosowane zamiennie jak synonimy.

Przestępstwo jest czynem zabronionym, pod groźbą kary, przez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia. Jest to dodatkowo czyn, który odznacza się dużą szkodliwością społeczną, jest karany oraz bezprawny. Wszystkie te terminy są ważne, a ich znaczenie jest skonkretyzowane w Kodeksie Karnym. Kodeks Karny określa 5 kar kryminalnych:

  • kara grzywny
  • kara ograniczenia wolności
  • kara pozbawienia wolności
  • kara 25 lat pozbawienia wolności
  • kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Przestępstwo dzieli się na zbrodnię oraz występek. Zbrodnia jest czynem zabronionym, za który minimalna kara to trzy lata pozbawienia wolności. Największe kary, to 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. Występek to czyn, za który grzywna wynosi więcej niż trzydzieści stawek dziennych, albo można ograniczyć lub pozbawić sprawcę wolności na minimum jeden miesiąc. Z kolei wykroczenie jest czynem, charakteryzującym się szkodliwością społeczną (ale nie dużą szkodliwością społeczną!), czynem zabronionym i oznaczonym w ustawie Kodeks Wykroczeń. Za ten rodzaj czynu zabronionego przewidziane są następujące kary: nagana, kara grzywny w stawce od 20 złotych do 5000 złotych oraz ograniczenia wolności na czas jednego miesiąca, lub areszt na czas pięciu do trzydziestu dni. Czasami również karą jest obowiązek przeprosin poszkodowanego lub naprawienia wyrządzonej szkody.

Wyraźnie widać o jak różnych typach czynów zabronionych jest tutaj mowa. Oba są regulowane przez różne ustawy, oba również są ściśle przez nie definiowane w maksymalnie odmienny od siebie sposób. Warto na to zwracać uwagę za każdym razem, kiedy się słyszy o tych kategoriach w mediach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 + siedemnaście =