Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Strony Internetowej.
 2. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam informacji opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Weryfikujemy ich wykonywanie i stale weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są dzięki zgodzie wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu urzeczywistniania zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w niżej wymieniony sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera dane dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
 6. Dane udostępnione w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z przeznaczenia konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma także prawo do modyfikacji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich modyfikacjach będziemy informować w sposób zauważalny i prosty.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do innych stron internetowych. Takie serwisy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób kontrolowane przez serwis alfabet-prawa.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności jak również regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W przypadku wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – „SKONTAKTUJ SIĘ”.